TCCC - II

, 9. 11. 2019

Rozšiřující kurz TCCC - II (uzavřený), zaměřený na zdokonalení a rozšíření praktických a teoretických znalostí přednemocniční péče v bojových podmínkách, především při péči o pacienta za zhoršených okolníhc podmínek. Vychází z protokolů poskytování první pomoci v bojových podmínkách (TCCC) a dalších (PHTLS, BATLS, CLS). Předpokládá znalosti na úrovni Combat LifeSavera, NLZP, či podobné úrovni znalostí.

Cílovou skupinou jsou studenti lékařských fakult.

Na kurzu se naučíte:

- Zopakování a zdokonalení postupů při poskytování první pomoci v boji a ve specifických podmínkách
- management zástavy krvácení (včetně improvizovaných technik),
- management zajištění dýchacích cest,
- řešení šokového stavu,
- ošetření pacienta za snížených světelných podmínek a pod stresem,
- řešení specifických stavů ve válečném prostředí,
- třídění raněných při hromadném neštěstí,
- následná péče o pacienta, opětovné zhodnocení a vyhodnocení stavu pacienta,
- zdokonalení imobilizace zlomenin,
- předání pacienta (MIST),
- a spousty dalšího..

Termín

9. 11. 2019 9:00 - 10. 11. 2019 17:00

Místo
Registrace

Registrační údaje
Platba a fakturace
Souhlasím s obchodními podmínkami