TCCC - I

Hradec Králové, 7. 9. 2019

Tactical Combat Casualty Care - 1

Základní kurz TCCC I, zaměřený na praktické a teoretické postupy neodkladné péče v mírových i bojových podmínkách. Vychází z protokolů poskytování první pomoci v bojových podmínkách.

Cílem kurzu je naučit kurzanty specifické úkony při záchraně života (jak v bojovém prostředí, tak při krizových událostech).

Na kurzu se naučíte:

- Základní principy při poskytování péče v boji,
- nalezení a zástava masivního krvácení (s využitím TQ a hemostatických preparátů),
- vyšetření podle algoritmů CABC/MARCH,
- jednotlivé úkony v algoritmu (zajištění dýchacích cest, řešení poranění hrudníku, prevence hypotermie, transport, manipulace a polohování pacienta),
- zhodnocení stavu vědomí, šokový stav
- následná péče o pacienta, opětovné zhodnocení a vyhodnocení stavu pacienta.

Akce je vhodná pro účastníky se základními znalostmi první pomoci.

Délka kurzu je 6-8 h. (dle rychlosti skupiny) pod vedení vyškolených vedením vojenských instruktorů.

Kurz je zakončen testem a při úspěšném absolvování také certifikátem.

Termín

7. 9. 2019 9:00 - 17:00

Místo

AC Klub
Zámostí 684/1
Hradec Králové
500 09

Registrace

Registrace je dočasně pozastavena!